Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Diktagram

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Diktagram.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Eksempelvis kan vi bruge cookies til at holde styr på din seneste log-on session på app'en m.m. 

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. dit fulde navn, e-mailadresse og saldo på din Diktagram konto. I forhold til dine betalingsoplysninger, har vi valgt at bruge Google Play store som betalingsløsning, hvilket sikrer dig, at dine oplysninger er opbevaret hos Google frem for Diktagram. 

Diktagram indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Opretter dig som bruger på vores app
  • Gennemfører et køb af vores køb-i-app produkter
  • Uploader en lydoptagelse (jf. samtale) til vores server via app'en
  • Anmelder vores mobil app
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.diktagram.dk og Diktagram (com.diaconori.diktagram) er Diktagram v/ Diaco Nori, med tilhørende adresse: Drejøgade 6, 3 tv - 9000 Aalborg.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og e-mailadresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. I forhold til ordrebekræftelse af vores køb-i-app produkter, er det Google Play Store som sender dig denne. 

Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit fulde navn samt dine kortdata. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Google Play Store, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb-i-app produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside og/eller app.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling, heraf med henblik på modtagelse af tilbud m.m.) vil blive slettet maks 24 timer efter, at du har modtaget din vare eller ydelse, eksempelvis bestilling af et udskrift af din samtale.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside og/eller app, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden på Google Play Store.

Vi har vores hjemmeside hos Appect.com, samt Simply.com, og vores betalingssystem hos Google Play Store. Endvidere vil disse tre parter fungere som vores databehandler, hvor alle de persondata som du oplyser på vores hjemmeside og/eller mobil app blive opbevaret i deres datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser både bedst og sikrest muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede bruger har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • at få adgang til dine persondata
  • at få rettet/ændret dine persondata
  • at få slettet dine persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere behandling af dine personoplysninger eller har du ønsker om at begrænse behandlingen af disse, så kan du sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: diktagram@gmail.com

 

Udgiver
Hjemmeside og app'en ejes af:

Diktagram v/ Diaco Nori
Drejøgade 6, 3 tv
9000 Aalborg
Telefon: +45 4241 2529
Email: diktagram@gmail.com
 

Publicering
Appect.com & Simply.com