Servicevilkår

Vilkår og betingelser for Diktagram

Nedenstående vilkår og betingelser (herefter benævnt Servicevilkår) finder anvendelse på aftaler indgået med:

Diktagram v/ Diaco Nori
Drejøgade 6, 3 tv - 9000 Aalborg

Når du som kunde (herefter benævnt Kunden) indgår aftaler eller handler med Diktagram v/ Diaco Nori (herefter benævnt Selskabet) i relation til transskribering af samtaler (lydoptagelser) eller andre ydelser (herefter benævnt Ydelsen eller variationer heraf), sker dette i overensstemmelse med nedenstående vilkår og betingelser, medmindre andet er eksplicit aftalt mellem parterne.

Såfremt enkelte vilkår i en konkret aftale fraviger nærværende betingelser, finder de resterende betingelser til stadighed anvendelse.

Nedenstående vilkår og betingelser er opdelt i følgende afsnit:

  1. Aftale og refundering
  2. Ydelse, levering og tilfredshed
  3. Betaling via tredje-parter
  4. Datasikkerhed, -håndtering og -ejerskab
  5. Specifikt om transskribering
  6. Klageret som forbruger

 

1. Aftale og returpolitik

Når Kunden køber Ydelser gennem vores it-tjenester (via hjemmeside eller app), anses denne som værende bindende, fra Kunden har købt og modtaget taletid (via taletidskort / køb-i-app produkter) på sin Diktagram konto. Kunden kan ikke fortryde sit køb af taletidskort eller bestilling af udskrifter (transskriptioner), og Selskabet kan derfor ikke refundere ubrugt taletid. 

Da Selskabet tilbyder Ydelser som er specialfremstillet efter Kundens egne data, kan selskabet derfor ikke tilbyde en generel fortrydelsesret. Priserne for Ydelserne er oplyst ved enten e-mail korrespondance, på hjemmesiden eller i mobil app'en. Dertil er alle priser inklusiv moms. Selskabet er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle fejl ifm. køb af Ydelser. Endvidere er Selskabet heller ikke ansvarlig for implementering af ændringer, rettelser, genskabelser m.v., hvis denne skyldes at Kunden har angivet forkerte oplysninger under bestillingsprocessen på hjemmesiden eller app'en. 

 

2. Ydelse, levering og tilfredshed

Alle Ydelser som er købt af Selskabet er specialfremstillet. I denne sammenhæng betyder dette, at hver Ydelse bliver leveret til Kunden som en selvstændig enhed i form af et udskrift pr. uploadede samtale, tilsendt på Kundens e-mail. Hertil består Selskabets kerne Ydelser inden for transskribering af samtaler (lydoptagelser), som er uploadet via Selskabets platform (app og/eller hjemmeside). Ydelserne købes via taletid fra taletidskort på Selskabets platform. Her har hver taletidskort sin egen pris, inklusiv moms, som er bestemt på Google Play Store.

Når Kunden bestiller et udskrift, baseres den endelige pris på Selskabets kerne Ydelser, på den givne samtales varighed. Eksempelvis kan en samtale vare 60 minutter. For at Kunden kan benytte sig af Selskabets Ydelser, skal Kunden derfor som minimum have 60 minutter af taletid på sin Diktagram konto. Endvidere kan Kunden vælge at bruge sine tilkøbte taletidsminutter på bestilling af et udskrift på den enkelte samtale, som er den grundlæggende betaling for Selskabets Ydelser.

Alle udskrifter afsendes hurtigst muligt, hvor de fleste udskrifter leveres inden for senest en time, dog kan Kunden forvente og/eller opleve forsinkelser under visse omstændigheder, såsom travlhed m.v.

Selskabet forholder sig retten til ikke at blive pålagt at gennemføre rettelser eller ændringer af Ydelserne grundet eventuelle urimelige omkostninger eller tidsforbrug for det gældende udskrift. Så snart Kunden har modtaget Ydelsen på sin e-mail adresse, overgår det fulde ansvar til Kunden.

 

3. Betaling via tredje-parter

Alle Ydelser af Selskabet købes gennem Selskabets hjemmeside eller mobil app. I forbindelse med dette vil Selskabet først tilbyde Ydelser efter Kunden har tilkøbt taletidskort på platformen (hjemmeside/mobil app'en) for at sikre Kundens betalingsevne. Hertil samarbejder Selskabet med en række tredje-parter i forbindelse med platformens betalingsløsninger jf. Google Play Store og RevenueCat. Disse Selskaber har deres egne retningslinjer, dog er disse underlagt for Selskabet. Kunden skal dog i forbindelse med brug af Diktagram følge Selskabets egne retningslinjer jf. disse Servicevilkår. 

Alle betalinger foretages af Google Play Store's egen betalingsplatform som er integreret i Selskabets platform (app'en). Når du som Kunden foretager køb af Selskabets køb-i-app produkter, sørger Google Play Store for anvendelse, behandling og opbevaring af dine betalingsoplysninger. I den anledning kan Kunden også anmode om refundering af køb-i-app produkter, dog skal denne anmodning foregå via Google's egne kontaktoplysninger. Læs mere om refundering via Google Play her.

 

4. Datasikkerhed, -håndtering og -ejerskab

Vi forpligter os til at behandle dine data fortroligt og diskret. I den sammenhæng vil Selskabet forpligte sig til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hænderligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, anvendes misbruges eller behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. 

Vores systemer er bygget med mange tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine data kan tilgås af andre selskaber. Et konkret eksempel af dette er, at dine samtaler som bliver optaget via app'en, gemmes kun på din egen enhed. Vi har valgt dette tiltag, idet vi ønsker at give dig kontrollen over dine samtaler. Dine samtaler bliver derfor ikke gemt på vores- eller leverandørens systemer. 

 

5. Specifikt om transskribering

Når du uploader en samtale til vores server, bliver denne midlertidigt uploadet til leverandørens Cloud database. Dette skyldtes de samarbejdsvilkår som Selskabet har med leverandøren, dog har denne ingen indflydelse på hverken datasikkerhed, -håndtering eller -ejerskab af denne. 

Din uploadede samtale vil blive behandlet gennem en række Cloud tjenester, deraf tale-til-tekst værktøjer som er udstedet af Selskabets leverandør, hvorpå resultatet af behandlingen sendes tilbage til vores systemer. Når samtalen er behandlet, sender vores system en anmodning om sletning af din uploadede samtale til leverandørens systemer. Det er netop her, hvor vi sikrer dig, at dine samtaler slettes direkte efter brug. Dermed er du som Kunden, sikret, at Selskabet ikke opbevarer dine data, længere end nødvendigt for selve Ydelsen.

 

6. Klageret som forbruger

Alle aftaler antages af Selskabet som værende indgået i erhvervsforhold. Endvidere forventes det af Selskabet, at Kunden forpligter sig til at oplyse, såfremt Kunden handler som forbruger iht. Forbrugeraftaleloven.

Alle Ydelser hos Selskabet vil leveres alene på betingelsen af, at Kunden har tilkøbt taletidskort på sin Diktagram konto via app'en, samt anvendt denne til bestilling af eventuelle udskrifter.

Som udgangspunkt har Kunden ikke retten til at anmode Selskabet om eventuel refundering for Ydelsen (selve transskriberingsarbejdet), dog kan Kunden kontakte Selskabets leverandør (Google) mhp. eventuelle refunderinger for køb-i-app produkter, foretaget via Play Store. 

Ønsker du at klage over et køb som er foretaget hos Selskabet, har du ret til at gøre dette via ODR: https://www.forbrugereuropa.dk/klag/odr/

 

Udgiver
Hjemmeside og app'en ejes af:

Diktagram v/ Diaco Nori
Drejøgade 6, 3 tv
9000 Aalborg
Telefon: +45 4241 2529
Email: diktagram@gmail.com
 

Publicering
Appect.com & Simply.com